გარანტია - LedElectric
LedElectric

გარანტია:
• ლედ პროდუქციაზე (გარდა დიოდური ლენტებისა) მოქმედებს ერთ წლიანი გარანტია.

• საგარანტიო მომსახურებით სარგებლობისათვის მომხმარებელი ვალდებულია წარმოადგინოს  პროდუქციის შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტი - სალაროს საკონტროლო აპარატის ჩეკი ან სასაქონლო ზედნადები.

გარანტია არ ვრცელდება:

გარანტია არ ვრცელდება ნივთის ფიზიკური დაზიანების ან /და მისი არასათანადო მონტაჟის ან /და მისთვის მიღებული საექსპლუატაციო პირობების დარღვევით გამოწვეული დაზიანების შემთხვევაში.